Çevre Politikamız

 

TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Çevresel Faaliyetler

Çevrenin koruması için öncelikle gönüllülük esasına dayanan anlayışla Çevre kirliliklerinin önlenmesi, Türk Çevre Mevzuatları ve Avrupa Birliği Çevre Mevzuatlarına tam uyum sağlanması amacıyla TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kuruluş çalışmaları yapılmış ve 2011 yılı Aralık ayında Çevre Yönetim Sistemi, TS-EN-ISO 14001 standardına göre belgelendirilmiştir. 

Ayrıca 2011 yılında başlayan Çevre izin ve Lisans alınması çalışmaları 2013 yılı ocak ayında tamamlanarak fabrikamız Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı, Tehlikesiz Atık Geri Kazanım ve Atık Yakma ve birlikte Yakma konularını içeren Çevre izin ve Lisans belgesini almıştır. Atık Lisansı ile birlikte kirleten değil, atık bertaraf eden bir fabrika olmuştur. Yine Sürdürülebilir Kalkınma çalışmaları kapsamında fabrikamızda CO2 emisyonlarının izlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar, yeraltı sularının verimli kullanılmasına yönelik Su Yönetim Sistemi çalışmaları, fabrikada oluşan yüzey sularının geri kazanımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.  

Ayrıca Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IDE/IPPC) uygulamaları ile ilgili 2014 yılı sonunda 1.5 milyon Euro yatırım yapılarak Farin ana bacadaki Elektro filtre sistemi Hybrit filtre sistemine dönüştürülerek toz emisyon değeri 50 mg/Nm3`den 5 mg/Nm3`e kadar düşürülmüştür. Ayrıca NOx emisyon limitlerinin 800 mg/Nm3`ün altına çekilmesi konusunda yatırım bütçeleri oluşturulmuştur.

Yine 2015 yılı başından itibaren On-line Emisyon İzleme sistemi ile emisyon verileri anlık olarak Çevre Bakanlığı`na aktarılmaktadır.